Zdravotní pojišťovny  hradí  vyšetření takto :

Preventivní ultrazvuk od 30 let všechny ZP ( refunduje ) 

Preventivní  ultrazvuk  od 20 let VZP - 111 , RBP - 213 , ZPMV - 211  ( refunduje ) 

Prevenitvní mamograf od 45 let 1x za 2 roky všechny ZP   

 

Ceník : 

Mammografie                            1000,- Kč 

Ultrazvuk prsů                           400,- Kč

Denzitometrie                             100,- Kč

Vypálení CD na žádost pacientky   100,- Kč

Platba kartou je možná . 

Seznam příspěvků proplácených zdravotními pojišťovnami ženám do 44 let věku – podrobněji na stránkách každé ZP

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)  - přispívá jednou ročně až 500 Kč na ultrazvukové vyšetření prsů nad 18 let.

 

Vojenská zdravotní pojišťovna (201)  - přispívá max. 800 Kč jednou za dva roky:

- ženám od 30 let do dovršení 40 let věku na ultrazvukové vyšetření prsu 

- ženám od 40 let do dovršení 45 let věku na mamografické nebo ultrazvukové vyšetření prsu 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)  - přispívá jednou ročně 500 Kč pro ženy - ve věku od 30 do 44 let na ultrazvukové vyšetření

 

Oborová zdravotní pojišťovna (207) 

přispívá 1x za 2 roky až 1200 Kč na mamografické a ultrazvukové vyšetření ženám od 40 do 45 let věku na základě uzavřené smlouvy .

 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211) 

Na ultrazvukové vyšetření prsu jednou ročně 500 Kč přispívá pojišťovna bez omezení věku. 

 

Revírní bratrská pokladna (213) 

Přispívá jednou ročně 500 Kč ultrazvukové vyšetření prsů pro ženy mladší 44 let.