Zdravotní pojišťovny  hradí  vyšetření takto :

Preventivní ultrazvuk od 30 let všechny ZP ( refunduje ) 

Preventivní  ultrazvuk  od 20 let VZP - 111 , RBP - 213 , ZPMV - 211  ( refunduje ) 

Prevenitvní mamograf od 45 let 1x za 2 roky všechny ZP   

 

Ceník : 

Mammografie                            700,- Kč (  pacientky  chodiící pravidelně na preventivní UZV mají slevu 200,- Kč ) 

Ultrazvuk prsů                           400,- Kč

Klinické vyšetření onkologem        400,- Kč

Denzitometrie                            100,- Kč

Vypálení CD na žádost pacientky 100,- Kč

Platba kartou je možná .