Kostní denzitometrie

U žen zejména po menopauze  může docházet k  rychlému nástupu osteoporozy  - řidnutí kostí. Na našem pracovišti provádíme proto v rámci preventivní mamografie i preventivní denzitometrii - vzhledem k omezení rtg ozáření nemáme   celotělovou denzitometrii, kterou je ozářena i oblast pánve a vaječníků, ale jen šetrné  vyšetření  kostí zápěstí .

O preventivní osteodenzitometrii můžete požádat vždy při vyšetření prsů . Zdravotní pojišťovny ji hradí tehdy, pokud máte žádanku od lékaře, bez žádanky je cena vyšetření  100,- Kč.